Category: Rock

9 Comments

 1. Kigagal
  Talar 12.08.2019
  “Tsy dia tian’ny ankizy, ohatra, ny ankizy sasany. Mety ho mafy koa ny zavatra iainan-dry zareo any an-trano. Rehefa minamana amin-dry zareo anefa ianao, dia hitanao hoe hay kay mahafinaritra be ry zareo.” —Brian, 19 taona. Tadidio àry izao: Tsy ratsy ny hoe manana namana vitsivitsy. Hahita soa anefa ianao raha minamana amin’ny olon.
 2. Zusho
  Zolomi 15.08.2019
  Tokony ho vonona foana ny mpianatra rehefa hiverina i Jesosy. Hoy izy: “Misikìna ary aoka hirehitra ny jironareo. Aoka koa ianareo ho tahaka ny mpanompo miandry ny fiverenan’ny tompony avy amin’ny fampakaram-bady. Amin’izay, rehefa tonga ny tompony ka mandondòna, dia hanokatra varavarana ho an’ny tompony avy hatrany ireo.
 3. Nirn
  Tygodal 07.08.2019
  Ankatoky ny fotoana hanaovana fandinana ny mpianatra izao. Betsaka ny ezaka efa natao nandritry ny taom-pianarana, na teo amin’ny ara-tsaina izany, teo ara-batana, ny ara-pitaovana ihany koa, ary tsy adino amin’izany ny ara-panahy. Mikasika izany indrindra, dia hiezaka isika hitrandraka ny sitrapon’Andriamanitra manodidina ny fianarana ny fahaizana amam-pahalalana sy izay rehetra.
 4. Sagrel
  Nikonris 15.08.2019
  Nanainga avy hatrany ho any amin’ny hôpitaly ny eveka mahavariana iray, ary i Edwin kosa nanohy ny dia ho any an-tranon-dry Hamblin. Rehefa tonga tany izy sy i Charlotte vadiny izay efa nihazakazaka namonjy tany koa, dia niara nilalao tamin’ireo zanaky ry Humblin dimy kamboty reny, izay 3 ka hatramin’ny 12 taona.
 5. Majora
  Vor 09.08.2019
  “Izaho no vavahady; raha Izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina.” Jaona “Fa èty ny vavahady, ary tèry ny làlana izay mankany amin’ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy.” Matio 7: 14 Efa telopolo taona lasa izay no nanolon-tena ho an’i Jesosy, sy nandray Azy ho .
 6. Nenos
  Gogis 12.08.2019
  Tsy sanatria Azo atao izany hijery lahatsoratra avy amin'ny mombamomba ny Instagram napetraka ho an'ny Private, misy fomba andramana ahitanao ireo sary indraindray ary raha misy ireo tranonkala "manolotra" izany vaovao izany dia manontany anao izy ireo hanome ny anaranao sy ny tenimiafinao, izay ahitanao ny mombamomba azy marefo Anjaranao fa tsy an'ilay mpampiasa tianao hidirana.
 7. Faujar
  Mooguhn 09.08.2019
  Inona avy no tokony hataontsika amin’izay isika ampian’ny fanahy masina? Hazavao amin’ny ohatra. 10 Mazava ho azy fa tsy manome ny fanahy masina mba hanoratana ny Teniny intsony i Jehovah. Mbola mitarika ny vahoakany amin’ny alalan’ny fanahy masina anefa izy.
 8. Kajijora
  Nahn 09.08.2019
  Jan 24,  · Ultimately, it was kept on the album, but it stands out for the wrong reasons. “Champion,” released June 22, , is the only other single kept from the original version of the album. The song is much more in line with what the group is known for: strong lyrics with an uplifting message. It is similar thematically to “Centuries,” the.
 9. Gardashura
  Gardajas 16.08.2019
  MANIRIA NY HAMINANY. Mofonaina anio zoma 18 Oktobra 1 Samoela NY ASAN’NY FANAHY MASINA EO AMIN’NY OLONA. 19 Ary nisy nanambara tamin'i Saoly hoe: Indro, Davida ao Naiota any Rama. 20 Ary Saoly naniraka olona hisambotra an'i Davida; ary nony hitan'ireo ny mpaminany tafangona sy maminany ary Samoela mitsangana eo ho lohany, dia tonga tamin'ny irak'i Saoly ny .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *